Powłoki antygraffiti


Zabezpieczenie powierzchni powłoką Antygraffiti

Zabezpieczenie powierzchni powłoką antygraffiti daje 100% pewność, że w razie dewastacji zabezpieczonej powierzchni, graffiti będzie można szybko i bezproblemowo usunąć.

Rozróżniamy dwa typy powłoki:
  • powłoki niezmywalne
  • powłoki zmywalne
O powłokach...

Użycie powłoki antygraffiti jest właściwie procesem koniecznym w odniesieniu do nowopowstałych lub odnowionych budowli celem pierwotnego zabezpieczenia ich przed niepożądanymi napisami, ale też jest to proces mogący nastąpić po poprzednim wyczyszczeniu powierzchni.

Zabezpieczyć w ten sposób można nie tylko elewację, ale również wiaty przystankowe, ekrany dźwiękochłonne, wiadukty, tablice reklamowe, znaki drogowe, ogrodzenia betonowe oraz drewniane. Zalecana wysokość warstwy ochronnej to około 2,5 – 3m.

Rodzaje powłok
  • Powłoka niezmywalna

      Chroni elewacje przed graffiti, plakatami oraz innymi zabrudzeniami i wilgocią przez okres 15 lat, umożliwiając w tym czasie wielokrotne, nie limitowane ilościowo czyszczenie powierzchni/usuwanie graffiti, bez konieczności odnawiania powłoki ochronnej. Zawiera filtr UV, utrwalając naturalną kolorystykę pokrytych materiałów. Zachowując dyfuzję pary wodnej, tworzy powłokę konserwująco-hydrofobizującą.

  • Powłoka zmywalna

      Zabezpiecza elewację przed graffiti na okres 7 lat przy czym po zmyciu graffiti z powierzchni zabezpieczonej konieczne jest ponowne odnowienie powłoki w miejscu usunięcia graffiti. Metoda ta jest stosowana w miejscach, w których graffiti powstaje incydentalnie i ryzyko ponownego zamalowania tej samej powierzchni jest mniejsze.